OKI PRO 9541

TONER WHITE

Sklep / OKI / Toner White 9541

Toner White 9541

Produkt wymaga personalizacji.
Zapytaj o szczegóły

OKI PRO Toner White 9541 – (10K)

Opis

OKI PRO Toner White – (10K)

Oryginalny toner OKI PRO 9541 o wydajności 10 000 wydruków.

PN. 45536425