OKI PRO 9542

TONER WHITE

Sklep / OKI / Toner White 9542

Toner White 9542

Produkt wymaga personalizacji.
Zapytaj o szczegóły

OKI PRO Toner White – (15K)

Opis

OKI PRO Toner White – (15K)

Oryginalny toner OKI PRO 9542 o dużej wydajności 15 000 wydruków.

PN. 45536543